На Хмельниччині збирають кошти на лікування сестричок, яких автівка збила на «зебрі»


На Хмельниччині збирають кошти на лікування сестричок, яких автівка збила на «зебрі»

Ава­рія, під час якої ав­то­мо­біль «ЗАЗ Сла­ву­та» на пі­шо­хід­но­му пе­ре­хо­ді збив двох сес­три­чок — 10 та 5 ро­ків — ста­ла­ся 6 ве­рес­ня. Стар­ша дів­чинка от­ри­ма­ла склад­ний пе­ре­лом стег­на, від­так, її на лі­ку­ван­ня від­пра­ви­ли до міс­та Хмель­ницько­го.

Зі слів Ка­те­ри­ни Куп­ра­це­вич, на­чаль­ни­ці служ­би у спра­вах ді­тей Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди, 10-річ­на дів­чинка є пі­до­піч­ною ди­ти­ною, про­жи­ває у сім’ї ба­бу­сі, яка є її опі­ку­ном.

Під­три­ма­ти ро­ди­ну в склад­ний мо­мент ви­рі­ши­ла Ше­пе­тівсь­ка лі­те­ра­тур­но-мис­тець­ка сту­дія «До­ля». Ад­же ді­дусь дів­ча­ток є од­ним із сту­дій­ців. Він — та­ла­но­ви­тий ху­дож­ник.

«До­ро­гі сту­дій­ці! Ро­ди­на на­шо­го Олек­сія Та­ра­сен­ко пот­ре­бує до­по­мо­ги: 6 ве­рес­ня близь­ко 20:00 двоє його ону­чок на пі­шо­ход­но­му пе­ре­хо­ді зби­ла ма­ши­на. Стар­ша де­ся­ти­річ­на внуч­ка має склад­ний пе­ре­лом стег­но­вої кіс­тки зі змі­щен­ням — ди­ти­ну на­пе­ре­дод­ні вно­чі про­опе­ру­ва­ли в Хмель­ницькій об­ласній лі­кар­ні. Мен­шу, пер­шоклас­ни­цю, з чис­ленни­ми за­бо­ями заб­ра­ли до­до­му, хо­ча лі­ка­рі на­по­ля­га­ли ще хо­ча б три дні по­че­ка­ти. Про­шу всіх по мож­ли­вос­ті до­по­мог­ти цій ро­ди­ні», — заз­на­чи­ла Ві­ра Ку­ха­рук.

Но­мер кар­тки Ощад­банку ді­ду­ся Олек­сія Та­ра­сен­ко:

5167 8032 0088 3473

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Источник: 0382.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *