В Україні значно підвищать розмір аліментів
  Комментариев нет

В Ук­ра­їні 2022 ро­ку у два ра­зи під­ви­щу­ва­ти­муть роз­мір алі­мен­тів. Вип­ла­ти зрос­туть у кіль­ка ета­пів. Про це й­деться на сай­ті ТСН. «Спо­чат­ку вип­ла­ти зрос­туть від 1 лип­ня, а по­тім — від 1 груд­ня. Від­так, ді­ти до шес­ти ро­ків от­ри­му­ва­ти­муть від 1 010 грн до 2 201 грн. Ді­ти від 6 до 18 ро­ків — від […]